Stauning    Friplejehjem

Stauning Friplejehjem

Kirkebyvej 67

6900 Skjern

Tlf.: 9736 9022

mail :leder@friplejehjemmet.dk

                                     

                                                  Særlige kendetegn for Stauning Friplejehjem:

  • Vi er et mindre hjem med 15 lejligheder,  hvor nærhed og omsorg er i centrum.
  • Vi har et personale som brænder for det de laver.
  • Vi har frivillige som er med til at forsøde tilværelsen for beboerne.
  • Vi har eget køkken, hvor der kan tages hensyn til den enkelte.
  • Vi har egen bus.
  • Vi ligger centralt midt i byen og har stor opbakning fra lokalområdet. Vi tilbyder pleje, praktisk bistand og genoptræning efter serviceloven. Visitation til ydelser sker efter Ringkøbing-Skjern kommunes Kvalitetsstandard.
  • Vi har en fast sygeplejerske som varetager de sygeplejefaglige opgaver.
  • Vi er placeret tæt på den smukke Vestjyske natur.


Hvem har mulighed for at bo her?

Er du interesseret i at komme til at bo på Stauning Friplejehjem, er det en betingelse, at din hjemkommune har visiteret dig til en plejebolig. Alle der er visiteret til en plejebolig, kan ansøge egen kommune om at bo på hjemmet i Stauning. Vi gør opmærksom på, at der kan være venteliste. Prisen for at bo på Stauning Friplejehjem, svarer til et kommunalt plejehjem.

Der kan søges boligsikring efter gældende regler.